POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Symlek


Moduł bezpośredniego połączenia z systemem Symlek z poziomu użytkownika.

Jeżeli występuje problem z powyższym połączeniem prosimy kliknąć TUTAJ

INFORMACJE O SYSTEMIE

System SYMLEK obejmuje wszystkie zagadnienia związane z oceną krów ras mlecznych. Został wdrożony w 1975 roku w okręgu olsztyńskim, a od 1978 roku jest eksploatowany w całym kraju.

Polska Federacja Hodowców Bydła I Producentów Mleka w Warszawie sprawuje nadzór nad bazą danych i zapewnia stały rozwój systemu.

Stroną informatyczną systemu zajmuje się ZETO OLSZTYN. Baza systemu zawiera informacje o około 7 mln sztuk. Dostęp do systemu jest możliwy poprzez internet.

SYSTEMU SYMLEK UMOŻLIWIA:

1. ocenę użytkowości mlecznej krów

a. identyfikację i rejestrację bydła (krajowego i z importu)

b. rejestrację obór ocenianych

c. rejestrację próbnych udojów i zdarzeń pomiędzy próbnymi udojami

d. obliczanie wydajności okresowych dla krów i obór

e. obliczanie wydajności laktacyjnych i życiowych dla krów

f. obliczanie wydajności narastających i przeciętnych dla obór

g. emisję zestawień dla hodowcy, przekazywanie hodowcom informacji w formie elektronicznej do systemów lokalnych typu FERMA, OBORA, WESTFALIA

h. selekcję krów wg określonych parametrów

i. archiwizowanie danych

j. analizy związane z:

- wydajnościami rocznymi i laktacyjnymi w różnych przekrojach

- strukturą wiekową stada

- sezonowością wycieleń

- użytkowaniem rozpłodowym krów

- strukturą okresów międzywycieleniowych

k. rodowody bydła

2. szacowanie wartości hodowlanej krów i buhajów w zakresie cech produkcyjnych oraz cech pokroju

3. wybór kandydatek na matki buhajów

4. rozliczenie dotacji do ocenianych pierwiastek

5. ocenę typu i budowy bydła

a. przygotowanie list dla selekcjonerów lub zbiorów na komputery PSION

b. wprowadzenie oceny

6. rejestrację w księgach zwierząt hodowlanych

a. wstępną selekcję krów kandydujących do wpisu

b. rejestrację wniosków hodowców

c. przygotowanie świadectw dla selekcjonerów

d. dokonanie wpisu do ksiąg

7. rejestrację zabiegów sztucznej inseminacji na podstawie systemu INSEMIK

8. dostęp do bazy systemu poprzez internet


W bazie systemu znajdują się informacje o krowach, oborach, cieliczkach i buhajach. Poniżej przedstawiono zakres tych informacji.

Informacje o krowie:

1. numer i nazwa, data urodzenia, nr matki, nr ojca, rasa, księga, informacja o embriotransferze

2. dane o hodowcy i aktualnym właścicielu

3. dane o próbnych udojach (data próby, metoda oceny, identyfikator obory, kg mleka, procent tłuszczu, białka, laktozy i suchej masy, komórki somatyczne i mocznik)

4. data przybycia i ubycia krowy spod oceny

5. informacje o pokryciach krowy (data pokrycia, nr pokrycia, nr buhaja, informacja o reinseminacji)

6. pięć pierwszych laktacji i laktacja maksymalna (archiwowane są wydajności 305-dniowe lub krótsze zakończone, na bieżąco również laktacje pełne dłuższe niż 305-dniowe)

7. temperament i szybkość doju dla pierwiastek

8. łatwość porodu i charakterystyka urodzonych cieląt (żywe - z wadami lub bez, potworkowatość, śmiertelność cieląt, płeć)

9. wartości hodowlane krowy ze względu na cechy produkcyjne oraz pokrój

10. wydajność życiowa (kg mleka, kg tłuszczu, kg białka)

11. informacje o wpisie do ksiąg informacje o ocenie typu i budowy (ocena ogólna - kaliber, typ i budowa, nogi i racice, wymię, ocena ogólna oraz umięśnienie dla rasy simentaler, wysokość w krzyżu i obwód klatki piersiowej, punkty dla poszczególnych cech liniowych, wady budowy)

12. informacje o dotacjach do pierwiastek


Informacje o oborze:

1. dane adresowe

2. data przybycia i ubycia spod oceny

3. dane wydajnościowe - z kolejnych dziesięciu lat oceny

4. ogólna i przeciętna wydajność stada oraz wydajności w następujących grupach laktacyjnych:

a. przeciętna wydajność laktacji 100-dniowych dla pierwiastek

b. przeciętna wydajność laktacji 305-dniowych dla pierwiastek

c. przeciętna wydajność laktacji 305-dniowych dla wszystkich krów oraz w grupach laktacyjnych


Informacje o cieliczkach:

1. numer i nazwa, data urodzenia, nr matki, nr ojca

2. dane o hodowcy


Informacje o buhajach:

1. numer i nazwa buhaja, data urodzenia, nr matki, nr ojca

2. dla buhajów importowych - kraj i numer oryginalny

3. dane o hodowcy i aktualnym właścicielu

4. ocena osobnicza w wieku 400 dni, 3 i 5 lat

5. wartości hodowlane ze względu na cechy produkcyjne (C-C, BLUP, model zwierzęcia i oceny zagraniczne) oraz pokrój

6. zdolność wydojowa

7. dane o testowaniu buhaja


REGULAMIN WPROWADZANIA DANYCH O ZABIEGACH UNASIENIANIA DO SYSTEMU SYMLEK

Dokument ZIP


Zgłoszenie podmiotu przekazującego informacje o zabiegach unasieniania w stadach objętych oceną wartości użytkowej

Dokument ZIP


Upoważnienie do wprowadzenia informacji o zabiegach inseminacyjnych

Dokument ZIP


WZÓR UMOWY

Dokument WORD


PROŚBA O UDZIELENIE ZGODY NA DOSTĘP DO BAZY DANYCH SYSTEMU SYMLEK

Dokument Word


 

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Październik 2018
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22