POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Procedury


Procedura rejestracji rodowodów buhajów ras mlecznych, których nasienie zaimportowano na teren polski

Dokumenty wymagane przy rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK buhajów wycenionych w krajach Unii Europejskiej, od których pozyskane zostało nasienie:
Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie z Decyzją Komisji 2005/379/WE do celów handlu wewnątrzwspólnotowego
lub
Komplet dokumentów składających się na świadectwo rodowodowe uwierzytelniony przez organizację hodowców prowadzącą księgę hodowlaną w kraju, z którego sprowadzone jest nasienie, formułą: „Niżej podpisany zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane w myśl art. 2 Decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte w załączonych dokumentach: …”

W przypadku buhajów z „państw trzecich”, nie wycenionych w krajach Unii Europejskiej, rejestrację umożliwia, wydana na podstawie opinii Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pozytywna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu w sztucznym unasienianiu mrożonego nasienia bydła. Decyzja wydawana jest na określony czas, obecnie na 4 lata. Do uzyskania opinii Polskiej Federacji oraz w celu rejestracji buhaja w systemie informatycznym SYMLEK, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć Federacji wraz z pismem przewodnim:
Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie z Decyzją Komisji 96/510/WE
lub
Komplet dokumentów składających się na świadectwo rodowodowe, uwierzytelniony przez organizację hodowców prowadzącą księgę hodowlaną w kraju, z którego sprowadzone jest nasienie, formułą: „Ja niżej podpisany zaświadczam, że niniejsze dokumenty zawierają dane wymienione w Decyzji Komisji 96/510/WE”

Składane wraz z wnioskiem o rejestrację buhaja dokumenty powinny zawierać:

  1. Aktualny, co najmniej dwupokoleniowy rodowód buhaja, zawierający wyniki oceny wartości hodowlanej zwierzęcia i jego przodków z widoczną datą wydania, pieczęcią organizacji hodowców wydającej ten dokument wraz z podpisem osoby upoważnionej
  2. Wynik badania grup krwi lub markerów genetycznych DNA z potwierdzeniem pochodzenia po parze rodzicielskiej
  3. Świadectwo weterynaryjne w handlu wewnątrzwspólnotowym, umożliwiające identyfikację nasienia, datę jego pobrania, nazwę i adres centrum pozyskiwania nasienia lub centrum przechowywania nasienia oraz nazwę i adres odbiorcy.
  4. W przypadku rasy holsztyńsko-fryzyjskiej – wyniki międzynarodowej oceny wartości hodowlanej udostępnione na stronie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach (www.izoo.krakow.pl)

Z uwagi na to, że od sezonu wyceny 2014.2 IZ PIB w Balicach publikuje dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej międzynarodowe wyniki oceny wartości hodowlanej odniesione do polskiej bazy genetycznej, uwzględniające ocenę genomową, hodowcy mogą wykorzystywać do kojarzeń w swoich stadach nasienie młodych buhajów ocenionych genomowo. Procedura opiniowania/rejestracji tych buhajów pozostaje bez zmian.


Do wydania opinii i/lub rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK buhaja nie są konieczne oryginalne dokumenty – wystarczą czytelne i zawierające całość informacji, poświadczone „za zgodność z oryginałem” kserokopie.

O przepisach dotyczących wykorzystania nasienia buhajów mówią akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z 2008r Dz.U. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009r Dz. U. Nr 223 poz. 1775))
  • Decyzja Komisji nr 2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 W sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2005, str. 15)
  • Decyzja Komisji 96/510/WE z dnia 18 lipca 1996 r. Ustanawiającej zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwierząt hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t 19 str. 355, z późn. zm.)
Hichb 2018 nr12 okladka

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 12 / 2018: Czas postawić na zdrowe racice!

 

Żyjemy w świecie, w którym informacja to podstawa. Także w hodowli bydła mlecznego. Niebagatelne znaczenie w utrzymaniu krów ma zdrowotność racic, która dzięki Centrum Genetycznemu PFHBiPM i programowi CGEN Korekcja zyskała nowe, rzetelne narzędzie w postaci zestawienia pokorekcyjnego. Dokładna informacja o diagnozach stwierdzonych podczas korekcji racic to krok ku ograniczeniu kosztów leczenia, które, nie okłamujmy się, do najtańszych nie należy. Właśnie dla tego, Temat Numeru grudniowego wydania naszego miesięcznika postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu, oddając głos i strony pracownikom Centrum Genetycznego i ich współpracownikom. Jesteśmy pewni, że w tym bloku tematycznym znajdą Państwo coś dla siebie. Oprócz tego w najnowszym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” zapraszamy do przeczytania relacji z uroczystości poświęcenia sztandaru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Ponadto polecamy wywiad z Andrzeje Minarczukiem – prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim i wywiad z Dyrektor ds. Oceny – Ewą Kłębukowską, która opowiada o nowej usłudze w ofercie PFHBiPM, a mianowicie testach cielności z mleka. Miłośników nowości technologicznych zachęcamy do zapoznania się z przeglądem medalowych produktów targów Eurotier 2018. Naturalnie, nie może także zabraknąć tekstów o zdrowiu zwierząt, prezentacji rozwiązań stosowanych w polskich oborach, a także informacji ekonomicznych i aktualności z życia Federacji. Serdecznie zapraszamy do lektury!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Grudzień 2018
PN WT SR CZW PT SO ND
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22