POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Procedury


Procedura rejestracji rodowodów buhajów ras mlecznych, których nasienie zaimportowano na teren polski

Dokumenty wymagane przy rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK buhajów wycenionych w krajach Unii Europejskiej, od których pozyskane zostało nasienie:
Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie z Decyzją Komisji 2005/379/WE do celów handlu wewnątrzwspólnotowego
lub
Komplet dokumentów składających się na świadectwo rodowodowe uwierzytelniony przez organizację hodowców prowadzącą księgę hodowlaną w kraju, z którego sprowadzone jest nasienie, formułą: „Niżej podpisany zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane w myśl art. 2 Decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte w załączonych dokumentach: …”

W przypadku buhajów z „państw trzecich”, nie wycenionych w krajach Unii Europejskiej, rejestrację umożliwia, wydana na podstawie opinii Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pozytywna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu w sztucznym unasienianiu mrożonego nasienia bydła. Decyzja wydawana jest na określony czas, obecnie na 4 lata. Do uzyskania opinii Polskiej Federacji oraz w celu rejestracji buhaja w systemie informatycznym SYMLEK, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć Federacji wraz z pismem przewodnim:
Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie z Decyzją Komisji 96/510/WE
lub
Komplet dokumentów składających się na świadectwo rodowodowe, uwierzytelniony przez organizację hodowców prowadzącą księgę hodowlaną w kraju, z którego sprowadzone jest nasienie, formułą: „Ja niżej podpisany zaświadczam, że niniejsze dokumenty zawierają dane wymienione w Decyzji Komisji 96/510/WE”

Składane wraz z wnioskiem o rejestrację buhaja dokumenty powinny zawierać:

  1. Aktualny, co najmniej dwupokoleniowy rodowód buhaja, zawierający wyniki oceny wartości hodowlanej zwierzęcia i jego przodków z widoczną datą wydania, pieczęcią organizacji hodowców wydającej ten dokument wraz z podpisem osoby upoważnionej
  2. Wynik badania grup krwi lub markerów genetycznych DNA z potwierdzeniem pochodzenia po parze rodzicielskiej
  3. Świadectwo weterynaryjne w handlu wewnątrzwspólnotowym, umożliwiające identyfikację nasienia, datę jego pobrania, nazwę i adres centrum pozyskiwania nasienia lub centrum przechowywania nasienia oraz nazwę i adres odbiorcy.
  4. W przypadku rasy holsztyńsko-fryzyjskiej – wyniki międzynarodowej oceny wartości hodowlanej udostępnione na stronie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach (www.izoo.krakow.pl)

Z uwagi na to, że od sezonu wyceny 2014.2 IZ PIB w Balicach publikuje dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej międzynarodowe wyniki oceny wartości hodowlanej odniesione do polskiej bazy genetycznej, uwzględniające ocenę genomową, hodowcy mogą wykorzystywać do kojarzeń w swoich stadach nasienie młodych buhajów ocenionych genomowo. Procedura opiniowania/rejestracji tych buhajów pozostaje bez zmian.


Do wydania opinii i/lub rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK buhaja nie są konieczne oryginalne dokumenty – wystarczą czytelne i zawierające całość informacji, poświadczone „za zgodność z oryginałem” kserokopie.

O przepisach dotyczących wykorzystania nasienia buhajów mówią akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z 2008r Dz.U. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009r Dz. U. Nr 223 poz. 1775))
  • Decyzja Komisji nr 2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 W sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2005, str. 15)
  • Decyzja Komisji 96/510/WE z dnia 18 lipca 1996 r. Ustanawiającej zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwierząt hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t 19 str. 355, z późn. zm.)
Okladka 2 2019

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 2 / 2019: Buhaje na start!

 

Odpowiednie kojarzenia par rodzicielskich, to w stadach niezbędny element hodowli bydła. Właśnie dlatego tak wiele uwagi poświęcamy temu zagadnieniu na łamach naszego miesięcznika. Tematem numeru w lutowym wydaniu jest dogłębna analiza wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF opublikowanej przez Instytut Zootechniki w Balicach. Doktorzy Tomasz Krychowski i Agnieszka Nowosielska w drobiazgowy sposób odkrywają wszystkie tajniki tego rankingu, a Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego PFHBiPM, zapraszajac na stronę www.cgen.pl, prezentuje nową funkcjonalność bazy danych buhajów polegającą na udostępnieniu seksowanego nasienia buhajów. O dokonaniach, szansach i ograniczeniach rozwoju polskiej hodowli porozmawialiśmy z Andrzejem Baehrem, prezesem Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu zs. W Tulcach. Oprócz tego, w najnowszym numerze naszego miesięcznika znajda Państwo relację z ostatniego w tej kadencji posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także relację z uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału Federacji i Regionalnych Związków w Koszalinie. Odwiedziliśmy także Wielkopolskę, by pokazać doskonałą i prężnie rozwijająca się hodowlę Państwa Lisieckich, oraz mazowiecką konferencję „Innowacje Trown Nutrition”, gdzie odbyła się premiera nowego preparatu mlekozastepczego. Naturalnie w naszym czasopiśmie nie zabrakło artykułów o zdrowiu, ekonomii i nowościach na rynku hodowli i produkcji mleka. Serdecznie zapraszamy do lektury!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Luty 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22