POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Indeks selekcyjny PF dla rasy PHF


Obowiązujący od 2007 roku dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej indeks selekcyjny PF (Produkcja i Funkcjonalność), został w 2014 roku zmodyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb i celów hodowlanych przyjmowanych przez hodowców. Formuła obecnego indeksu PF wygląda następująco:

PF = 0,4* PI_PROD + 0,25* PI_POKR + 0,15* PI_PŁOD + 0,1* WH_KSOM+ 0,1* WH_DŁ

gdzie:

 • • PI_PROD   – podindeks produkcyjny
 • • PI_POKR   – podindeks pokrojowy
 • • PI_PŁOD    –  podindeks płodności
 • • WH_KSOM  – wartość hodowlana dla laktacyjnej zawartości komórek somatycznych
 • • WH_DŁUG   –  wartość hodowlana dla długowieczności

Od sezonu 2014.1 obliczany jest i stosowany w pracach hodowlanych indeks PF dla krów. Jego formuła jest taka sama jak w indeksie PF dla buhajów. Informacje o wartościach indeksu PF i jego podindeksach dla krów w swoim stadzie hodowca może znaleźć między innymi na raporcie wynikowym RW-7 zawierającym wyniki oceny wartości hodowlanej krów oraz w aplikacji SOL.

W grudniu  2018 od sezonu oceny 2018.3 w procesie harmonizacji metod szacowania wartości hodowlanych dla bydła mlecznego w zakresie oceny konwencjonalnej i genomowej w ramach projektu „złoty standard”, w którym udział biorą kraje należące do Spółdzielni EuroGenimics, a więc także Polska, zmianie uległ podindeks płodności. Wskaźniki niepowtarzalności rui u jałówek i krów zastąpiono współczynnikami zapłodnienia jałówek i krów CRj i CRk.

WARTO WIEDZIEĆ!
Z uwagi na złożoną formułę indeksu PF szczególnie ważne jest staranne ewidencjonowanie jego składowych. Hodowca powinien np. zadbać o zarejestrowanie w systemie teleinformatycznym SYMLEK wszystkich pokryć jałowic i krów, aby można było obliczyć dla samicy podindeks płodności, który jest częścią składową indeksu PF.

Jak zbudowane są podindeksy wchodzące w skład indeksu PF:

Podindeks produkcyjny (PI_PROD) składa się z sumy wartości hodowlanej dla wydajności tłuszczu [kg] i podwojonej wartości hodowlanej dla wydajności białka (kg). Przed utworzeniem tego podindeksu wartości wchodzące w jego skład zestandaryzowano na średnią 100 i odchylenie standardowe 10, przyjmując jako bazę średnią wartość hodowlaną buhajów urodzonych w latach 2004-2006, posiadających co najmniej 20 córek w 10 oborach.

Podindeks ogólny pokroju (PI_POKR) został utworzony z następujących podindeksów cząstkowych z podanymi niżej wagami dla każdego z nich:

 • • podindeks wymienia – 50%
 • • podindeks nóg i racic – 30%
 • • podindeks siły mleczności – 10%
 • • podindeks ramy ciała – 10%

Poszczególne podindeksy cząstkowe dla cech pokroju są obliczane z wykorzystaniem szacowanych wartości hodowlanych dla cech liniowych oceny typu i budowy i sformułowano je w następujący sposób:

Podindeks ramy ciała:  

 • • ustawienie zadu – 40%                            
 • • wysokość w krzyżu – 25%                             
 • • szerokość zadu – 20%                             
 • • szerokość klatki piersiowej – 15%                            

Podindeks wymienia:                                                                   

 • • położenie wymienia – 35%                          
 • • zawieszenie przednie – 18%                          
 • • zawieszenie tylne – 15%                           
 • • więzadło środkowe – 10%
 • • szerokość wymienia – 10%
 • • ustawienie strzyków tylnych – 6%
 • • ustawienie strzyków przednich – 3%
 • • długość strzyków – 3%

Podindeks siły mleczności:

 • • charakter mleczny – 50%
 • • szerokość klatki piersiowej – 25%
 • • głębokość tułowia – 15%
 • • wysokość w krzyżu – 10%

Podindeks nóg i racic:

 • • przekątna racicy –  45%
 • • ustawienie nóg widok z tyłu – 35%
 • •  ustawienie nóg widok z boku – 20%

Podindeks płodności (PI_PŁOD) – na wartość tego podindeksu mają wpływ cztery oszacowane wartości hodowlane dla cech płodności z przyjętymi wagami:

 • • współczynnik zapłodnienia jałówek (CRj) – 70%
 • • współczynnik zapłodnienia krów (CRk) – 10%
 • • długość przestoju poporodowego (PP) czyli odstęp czasu od pierwszego ocielenia do pierwszego zabiegu unasieniania – 10%
 • • długość okresu międzyciążowego (OMC) czyli odstęp czasu od pierwszego ocielenia do ponownego zacielenia – 10%

Współczynnik zapłodnienia (CR) jałówki lub krowy jest obliczany na podstawie wszystkich zabiegów inseminacji – od pierwszego do skutecznego – według wzoru 100/liczba inseminacji. Im więcej razy samica była kryta – tym współczynnik zapłodnienia ma niższą wartość.
Jeśli pierwsza inseminacja była skuteczna – CR wynosi 100.
Gdy skuteczny był drugi zabieg CR=50.
Jeśli jałówka lub krowa zacieliła się po czwartej inseminacji – CR wynosi 25.  
Bardzo ważne jest, aby zarejestrowane zostały wszystkie zabiegi inseminacji, od pierwszego do skutecznego.   


Wartość hodowlana dla długowieczności

Długowieczność zdefiniowano jako różnicę w dniach między datą ubycia dla krów wybrakowanych lub ostatniego odnotowanego próbnego udoju dla krów żyjących a datą pierwszego wycielenia. Jako bazę przyjęto średnią wartość hodowlaną buhajów urodzonych w latach 2004-2006, które uzyskały powtarzalność oceny co najmniej 50%. Warunkiem uznania i publikacji wartości hodowlanych dla długowieczności jest powtarzalność oceny nie mniejsza niż 20%.

 WH_DŁUG = 100 - 0,5* (WH ojca - 100) + 0,25* (WH matczynego dziadka - 100)

Wartość hodowlana dla komórek somatycznych (WH_KSOM) – jest szacowana metodą TDM na podstawie zawartości komórek somatycznych w mleku pobranym podczas poszczególnych próbnych udojów w trzech pierwszych laktacjach. Wyższe od 100 wartości hodowlane buhaja oznaczają, że buhaj poprawia tę cechę u swoich córek.

 

Hichb 2019 06 lq 1

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 6 / 2019: Bolesny cios w polską hodowlę

 

Niestety czerwcowy numer „Hodowli i Chowu Bydła” przynosi ze sobą niezbyt pomyślne wieści. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski zadecydował o ograniczeniu dotacji na rozwój postępu hodowlanego o prawie 60 procent. Jak nietrudno się domyślić, jest to potężny problem dla całego środowiska hodowlanego w Polsce. Kulisy tego wydarzenia i prawdopodobne następstwa dla środowiska hodowców w swoim felietonie dobitnie nakreślił Radosław Iwański – redaktor naczelny naszego czasopisma. Tematem numeru czerwcowego jest wydajność mleczna. Coraz wyższa w naszym kraju, co pokazują publikowane co roku zbiorcze wyniki wartości użytkowej bydła. Z redakcyjną wizytą odwiedziliśmy gospodarstwa Malwiny i Macieja Pohl z Krotoszyna, Katarzyny i Andrzeja Mórawskich z Golan, Małgorzaty i Leszka Duszników z Wierzby i Roberta Nenemana z Wełnicy, którzy to hodowcy mogą pochwalić się doskonałymi wynikami produkcyjnymi w 2018 r. O tym co jest kluczem do ich sukcesu i w jaki sposób prowadzą swoje hodowle, przeczytacie Państwo w obszernych reportażach. Tym co na pewno zainteresuje naszych czytelników, jest analiza wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF, której dokonali dr Tomasz Krychowski i dr Agnieszka Nowosielska. To zresztą nie jedyny, czysto hodowlany akcent w tym numerze, Anna Siekierska rozmawia w nim również z hodowcami o tym czy warto genotypować jałówki, a także o wytrwałej pracy podczas wystaw bydła hodowlanego. A skoro o wystawach mowa – w najnowszym numerze naszej gazety zapraszamy do zapoznania się z laureatkami Narodowej Wystawy Zwierząt, która odbyła się w Poznaniu. Naturalnie, w czerwcowej edycji „Hodowli i Chowu Bydła” nie zabraknie także artykułów dotyczących żywienia, zdrowia czy ekonomii. Serdecznie zapraszamy do czytania!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Czerwiec 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22