POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Doradztwo


Stada, w których prowadzona jest ocena wartości użytkowej bydła mlecznego charakteryzują się wysokim potencjałem genetycznym oraz walorami produkcyjnymi, wymagają jednak obsługi na bardzo wysokim poziomie. Od 2008 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka służy Hodowcom pomocą i wsparciem w temacie żywienia bydła mlecznego i paszoznawstwa.

Żywienie bydła i produkcja pasz są podstawowym kosztem produkcji mleka, w istotny sposób rzutującym na poprawę lub pogorszenie opłacalności tejże produkcji. Każda obniżka o symboliczny grosz kosztów żywienia, przy określonej skali produkcji mleka może przynieść całkiem satysfakcjonujące efekty.

Jako organizacja prowadząca kontrolę użytkowości mlecznej, dysponujemy narzędziem w postaci systemu informatycznego SYMLEK, który umożliwia generowanie i przetwarzanie informacji stanowiących podstawę do świadczenia tego typu doradztwa, jednocześnie analizę pasz wykonujemy własnych, wyspecjalizowanych laboratoriach. PFHBiPM zatrudnia kadrę uprawnionych doradców - wysokiej klasy specjalistów z zakresy żywienia bydła.

Doradcy Żywieniowi PFHBiPM nie są zależni od firm paszowych oferujących produkty na rynku polskim tj. nie mają obowiązku oferowania wraz z usługą doradczą określonych zestawów paszowych.

Analizujemy i doradzamy za pomocą:

 • • posiadanej wiedzy fachowej;
 • • programów komputerowych;
 • • Body Condition Scoring – ocena kondycji krów;
 • • sit paszowych – ocena organoleptyczna struktury pasz;
 • • sit kałowych – ocena konsystencji kału;
 • • mikrofalówki – sucha masa;
 • • wskaźników i testów chemicznych;
 • • wyników laboratoryjnej analizy pasz.

Szczegółowe informacje nt. usługi można uzyskać bezpośrednio u Doradców (zobacz więcej)

 

Zapraszamy do współpracy

 
PODSTAWY ŻYWIENIA BYDŁA RAS MLECZNYCH
ANATOMIA I FIZJOLOGIA

WIĘCEJ INFORMACJI


BCS (Body ConditionScoring)

WIĘCEJ INFORMACJI


SKŁADNIKI ODŻYWCZE

WIĘCEJ INFORMACJI


ŻYWIENIE CIELĄT

WIĘCEJ INFORMACJI


ŻYWIENIE JAŁÓWEK

WIĘCEJ INFORMACJI


ŻYWIENIE KRÓW MLECZNYCH

WIĘCEJ INFORMACJI

  Wykonanie naszych usług oferujemy w dwóch systemach

   

  ABONAMENT

  4 wizyty w ciągu 12 m-cy

  ZALETY:

  – bezpłatne korekty dawek pokarmowych
  – comiesięczna kontrola wyników żywieniowych
  – stały kontakt doradcy żywieniowego z hodowcą
  – możliwość wglądu i analizy wyników RW bezpośrednio po próbie, a przez to :
      • szybsze wykrywanie potencjalnych problemów z żywieniem i zdrowotnością stada
      • możliwość natychmiastowej reakcji dla krów szczególnie zagrożonych np. ketozą
      • możliwość natychmiastowej korekty dawki lub ułożenie nowej po uprzedniej konsultacji z hodowcą
      • bieżąca weryfikacja zmian w żywieniu i organizacji hodowli
      • szerszy i dokładniejszy obraz gospodarstwa a przez to bardziej precyzyjne zalecenia doradcy żywieniowego

  – całoroczny przegląd dobrostanu gospodarstwa
  – 2 analizy pasz (kiszonka z kukurydzy + kiszonka z trawy/ lucerny lub kiszonka z roślin motylkowych z trawami w cenie usługi
  – czas trwania umowy – 12 m-cy z automatycznym przedłużeniem na kolejny okres 12 m-cy, bez potrzeby podpisywania kolejnych dokumentów


  DLA KOGO?
  Dedykowane dla hodowców, którzy oczekują stałej współpracy i chcą mieć cały czas opiekę i kontrolę nad swoimi wynikami, często polecane również dla większych gospodarstw
   

  JEDNORAZOWE

  wizyta po każdorazowym zgłoszeniu
  ZALETY:
  – jednorazowe rozwiązanie konkretnego problemu w stadzie wskazanego przez hodowcę – doraźne i kompleksowe ułożenie dawki pod aktualnie stosowane pasze w gospodarstwie – możliwość powtórnej wizyty bez konieczności podpisywania umowy na rok – nielimitowana ilość wizyt doradcy w ciągu roku
  DLA KOGO?
  Dedykowane dla hodowców, którzy oczekują szybkiej, doraźnej pomocy w rozwiązaniu problemów żywieniowych

   

   Czynności związane z prowadzeniem usług doradczych w zakresie żywienia bydła mlecznego wymagają indywidualnego podejścia do każdego stada.

   Podczas pierwszej wizyty w gospodarstwie doradca żywieniowy określa profil gospodarstwa poprzez zapoznaje się z jego specyfiką, a w szczególności z bazą paszową i stosowanym sposobem żywienia. Doradca przeprowadza wywiad z hodowcą, w trakcie którego omawiane są problemy występujące w stadzie. W następnej kolejności, wspólnie z hodowcą, określone zostają cele do zrealizowania ( np. wzrost wydajności, poprawa wskaźników rozrodu, redukcja kosztów jednostkowych).

   Aby ułatwić hodowcy zarządzanie stadem doradca dokonuje analizy raportów wynikowych, a przy układania dawki pokarmowej korzysta z wyników analizy pasz. Podczas wizyty wyliczane są również indywidualne koszty ponoszone na produkcję pasz.

    

   Ważne! Im dokładniej opisane gospodarstwo tym efektywniejsze będzie doradztwo.

    Raport „Ocena żywienia krów na podstawie wydajności i składu mleka” jest raportem niezbędnym do prowadzenia kontroli żywienia stada i monitorowania powszechnie występujących chorób metabolicznych.
    W raporcie znajdują się informacje pozwalające na:

    1. szczegółową analizę występowania subklinicznej ketozy w stadzie
    2. ocenę żywienia w oparciu o stosunek tłuszczu do białka
    3. ocenę krzywych laktacji
    4. ocenę żywienia zwierząt w podziale na grupy laktacyjne
    5. ocenę organizacji i zarządzania stadem

    Wyniki prezentowane są w perspektywie całorocznej.

    Raport wynikowy „ŻYWIENIE” – JAK CZYTAĆ?

     1. Pasze objętościowe (podstawowy skład chemiczny, frakcje włókna, wartość pokarmowa)

     • kiszonka z kukurydzy
     • kiszonka z trawy i lucerny
     • kiszonka z roślin motylkowych z trawami
     • kiszone ziarno kukurydzy
     • siano łąkowe

     2. Pasze objętościowe (podstawowy skład chemiczny, frakcje włókna)

     • TMR na bazie kukurydzy

     3. Nasiona i śruty (podstawowy skład chemiczny)

     • nasiona zbóż i kukurydzy (w całości i śruty)
     • śruta rzepakowa i sojowa
     • nasiona roślin strączkowych i słonecznika
     • mieszanki ww. nasion i śrut

     Próbki pobierane są na zlecenie hodowcy przez pracowników PFHBiPM lub samodzielnie przez zlecającego. Ważne jest, aby próbka była reprezentatywna.

     Aby poprawnie wykonać badanie, próbki winny mieć odpowiednią objętość:

        • kiszonki ok. 1,0 kg,

        • zboża i śruty ok. 0,5 kg.

     Pobraną próbkę należy zapakować do woreczka foliowego i starannie odpowietrzyć.

     Dodatkowo woreczek z próbką zrolować i ścisnąć okrężnie taśmą samoklejącą w celu uniknięcia napowietrzenia.

     Jeżeli temperatura powietrza jest wysoka wskazane jest zamrożenie próbki lub schłodzenie
     do temperatury 1 – 4º C.

     Dokument pdf

     Próbki należy jednoznacznie oznaczyć co do ich zawartości. Do oznakowania próbek można wykorzystać wzór formularza etykiety próbek.

     Dokument pdf

     Próbki winny być jak najszybciej od pobrania dostarczone do laboratorium tj. w ciągu 24 – 36 godzin od pobrania lub od zakończenia mrożenia. Próbki należy przesyłać w opakowaniach o własnościach termoizolacyjnych tj. termotorbach lub pudełkach styropianowych. Próbki winny być dodatkowo zabezpieczone wkładami lodowymi. Nie należy stosować otwartych woreczków foliowych stosowanych do zamrażania kostek lodu. Pudełka styropianowe i wkłady lodowe można otrzymać z laboratorium.

     Badanie próbek w laboratorium wykonuje się przy pomocy analizatora InfraXact™ (producent FOSS) metodą NIRS opartą na regresji względem metody referencyjnej (laboratoryjnej). InfraXact™ jest analizatorem dokonującym pomiarów techniką odbiciową i transmisyjno-odbiciową o zakresie skanowania w bliskiej podczerwieni, pozwala na szybkie i dokładne oznaczenia wartości pokarmowych w produkowanych paszach, surowcach oraz kiszonkach. Podstawą zastosowania metody NIRS w doradztwie żywieniowym jest opracowanie odpowiedniej kalibracji. W naszym laboratorium nie stosujemy standardowych, fabrycznych pakietów kalibracyjnych, ale zestandaryzowane na polskie warunki, co gwarantuje wiarygodne i miarodajne wyniki analiz. Próby kalibracyjne przygotowane zostały przez kadrę naukowców z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie badań krajowych pasz.

     Po wykonaniu badań Laboratorium przesyła sprawozdanie z badań wraz z fakturą do Hodowcy. Sprawozdanie z Badań – przykładowy wynik ( plik PDF do pobrania).

     Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi dwa laboratoria pasz:

     Laboratorium w Kobiernie
     – teren działania

     woj. lubuskie,
     wielkopolskie,
     dolnośląskie,
     opolskie,
     śląskie,
     kujawsko-pomorskie,
     pomorskie,
     zachodniopomorskie.

     Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym
     – teren działania

     woj. podlaskie,
     warmińsko – mazurskie,
     lubelskie,
     łódzkie,
     małopolskie,
     mazowieckie,
     podkarpackie,
     świętokrzyskie,

      

      

         Doradztwo żywieniowe

       PDF

          Doradztwo żywieniowe

        PDF

       

          Columb

        PDF

       

          RW11

        PDF

       

         Doradztwo żywieniowe

        PDF

       ŻYWIENIE

       Włodzimierz Cholewiński

       Paszowa łamigłówka

       Dokument pdf

       dr Paweł Górka

       Tanie białko dla krów

       Dokument pdf

       dr inż. Zbigniew Lach

       Dawka dla krowy - krok po kroku. Cz. 1

       Dokument pdf

       dr inż. Zbigniew Lach

       Dawka dla krowy - krok po kroku. Cz. 2

       Dokument pdf

       dr inż. Zbigniew Lach

       Dawka dla krowy - krok po kroku. Cz. 3

       Dokument pdf

       Włodzimierz Cholewiński

       Nie tylko wapń

       Dokument pdf

       PASZE

       Maciej Hegenbarth, 
       Wiesław Płecki

       Trawy z motylkowatymi

        Dokument pdf

       dr Eliza Gaweł

       Zakładanie lucernika

       Dokument pdf

       dr Eliza Gaweł

       Wybór koniczyny

       Dokument pdf

       dr Eliza Gaweł

       Koniczyna czerwona z trawami

       Dokument pdf

       dr Eliza Gaweł

       Dodatkowa zielonka z międzyplonów

       Dokument pdf

       Tomasz Żorawowicz

       Młóto w praktyce

       Dokument pdf

       Mariusz Zarzycki

       Preliminarz pasz

       Dokument pdf

       Tomasz Żorawowicz

       Młóto na dłużej

       Dokument pdf

       dr inż. Tomasz Soukup

       Zakiszanie ze wspomaganiem

       Dokument pdf

       EKONOMIA  

       dr Rafał Leroch

       Gdzie są koszty

       Dokument pdf

       O NAS  
       Piotr Funka

       Nowi doradcy

       Dokument pdf

        

       PODSTAWY ŻYWIENIA BYDŁA RAS MLECZNYCH

       ANATOMIA I FIZJOLOGIA

       WIĘCEJ INFORMACJ

       BCS (Body ConditionScoring)

       WIĘCEJ INFORMACJI

       SKŁADNIKI ODŻYWCZE

       WIĘCEJ INFORMACJI

       ŻYWIENIE CIELĄT

       WIĘCEJ INFORMACJI

       ŻYWIENIE JAŁÓWEK

       WIĘCEJ INFORMACJI

       ŻYWIENIE KRÓW MLECZNYCH

       WIĘCEJ INFORMACJI

        Opłaty za doradztwo żywieniowe świadczone w ramach usługi jednorazowej

        Rodzaj usługi Stawka opłat za 1 krowę (netto) Minimalna opłata za jedną wizytę w stadzie (netto) Maksymalna opłata za jedną wizytę w stadzie (netto
        Usługa jednorazowa- płatność za każdą wizytę doradcy 6,50 zł 195,00 zł 650,00 zł

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Opłaty za doradztwo żywieniowe świadczone w ramach usługi abonamentowej
        przy płatnościach po każdej wizycie doradcy w stadzie

        Podział wielkościowy stad Opłata za jedną wizytę w stadzie w ramach doradztwa abonamentowego, płatność po każdej wizycie doradcy (netto)
        1-20 szt. 100,00 zł
        21-48 szt. 130,00 zł
        49-75 szt. 200,00 zł
        76-200 szt. 375,00 zł
        powyżej 200 szt. 500,00 zł

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Opłaty w ramach doradztwa żywieniowego świadczonego w systemie abonamentowym,
        w przypadku płatności za usługę za okres 12 miesięcy z góry

        Podział wielkościowy stad Opłata za jedną wizytę w stadzie w ramach doradztwa abonamentowego, płatność po każdej wizycie doradcy (netto)
        1-20 szt. 380,00 zł
        21-48 szt. 494,00 zł
        49-75 szt. 760,00 zł
        76-200 szt. 1 425,00 zł
        powyżej 200 szt. 1 900,00 zł

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Opłaty za pobranie próbki paszy i oznaczenie jej składu chemicznego świadczone na rzecz hodowcy, którego stado objęte jest oceną wartości użytkowej bydła lub podmiotu trzeciego dostarczającego próbki pasz do analizy od hodowców posiadających swoje stada pod oceną

        Rodzaj usługi Opłata za jednorazową analizę próbki paszy (netto)
        Pobranie i oznaczenie składu chemicznego próbki paszy 35,00 zł

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Opłaty za pobranie próbki paszy i oznaczenie jej składu chemicznego świadczone na rzecz hodowców nie prowadzących oceny wartości użytkowej bydła w swoich stadach

        Rodzaj usługi Opłata za jednorazową analizę próbki paszy (netto)
        Pobranie i oznaczenie składu chemicznego próbki paszy 50,00 zł

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Opłaty za pobranie próbki paszy i oznaczenie jej składu chemicznego świadczone na rzecz podmiotu trzeciego dostarczającego próbki pasz do analizy od hodowców nie prowadzących oceny wartości użytkowej bydła w swoich stadach

        Ilość próbek paszy Opłata za jednorazową analizę próbki paszy
        (netto)
        1 - 10 szt. 50,00 zł
        11 - 20 szt. 45,00 zł
        21-50 szt. 40,00 zł
        powyżej 50 szt. 35,00 zł

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

            Cennik usług na rok 2017

          PDF

         POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA WPROWADZIŁA USŁUGĘ KOMPUTEROWEGO DOBORU BUHAJÓW DO KOJARZEŃ (DOKO).

         Hodowco! Nie musisz zastanawiać się, jakiego buhaja wybrać do kojarzeń w swoim stadzie aby uzyskać postęp hodowlany. Mamy produkt, który umożliwia optymalny wariant doboru rozpłodnika do kojarzeń.

          

          

         Podstawowym założeniem programu jest optymalizacja doboru buhajów do kojarzeń na podstawie wartości hodowlanej dla poszczególnych cech, a nie wartości fenotypowych ( np. wydajności mleka ). Największą zaletą programu DoKo jest możliwość wykorzystania wszystkich informacji, które od lat gromadzone są w systemie informatycznym SYMLEK.

         W czasie doboru do kojarzeń brana jest pod uwagę cała baza rodowodów krów i jałówek objętych oceną użytkowości oraz informacje o ich wartościach hodowlanych dotyczących cech produkcji, oceny typu i budowy oraz innych cech podlegających ocenie.

         Zalety programu DoKo:
         • Unikanie spokrewnienia między parą rodzicielską. Nie można bowiem doprowadzić do niekontrolowanego przyrostu inbredu, będącego źródłem niekorzystnych zjawisk określanych jako depresja inbredowa, takich jak obniżenie wydajności, spadek wskaźników rozrodu lub pogorszenie zdrowotności. Nie należy przekraczać spokrewnienia powyżej 6,25%.

         • Dostęp do bazy buhajów ocenionych w Polsce i przez INTERBULL. Jest możliwość użycia wartości hodowlanej dla buhajów nie posiadających w Polsce córek, a więc ocenianych przez INTERBULL i odniesionych do polskiej bazy genetycznej.
         • Optymalizacja doboru buhaja do krowy. Hodowca otrzymuje informacje, gdy buhaj ma jakąś cechę gorszą niż krowa. Program dokonuje również korekty doboru buhaja ze względu na pokrój krowy.
         • Przeznaczenie pierwiastek pod buhaja testowego.
         • Użycie rodowodowych wartości hodowlanych dla jałówek i pierwiastek bez oficjalnej wyceny. Na podstawie wartości hodowlanych przodków program oblicza średnią rodowodową wartość hodowlaną dla jałówek i pierwiastek nie podlegających oficjalnej wycenie i uwzględnia ją przy doborze buhaja do kojarzeń.
         • Każdy hodowca może wybrać optymalne wagi cech dla swojego stada. To hodowca decyduje, jakie cechy należy poprawić, aby osiągnąć założony cel hodowlany.

          Doradztwo w tym zakresie świadczą selekcjonerzy Działu Hodowli Bydła i Inspektorzy Oceny na terenie całego kraju. 

         Więcej na temat usługi


          

          KALENDARZ WYSTAW


          NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

          Październik 2018
          PN WT SR CZW PT SO ND
          1 2 3 4 5 6 7
          8 9 10 11 12 13 14
          15 16 17 18 19 20 21
          22 23 24 25 26 27 28
          29 30 31 1 2 3 4

          *Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


          Jak nas znaleźć?

          Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22