Dodaj do ulubionych

 Ustaw jako stronę startową

 

 

ENGLISH VERSION

PFHBIPM 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE ZADANIA

WŁADZE STATUTOWE

DYREKCJA

STRUKTURA

ZWIĄZKI REGIONALNE

WŁADZE

KONTAKT

KONTAKT

BIURO W WARSZAWIE

BIURA TERENOWE

MAPA BIUR

PYTANIA

OCENA WARTOŚCI
UŻYTKOWEJ BYDŁA

CZYM JEST OWUB

ZADANIA

METODY OCENY

AKTY PRAWNE

PRAWA I OBOWIĄZKI

DOKUMENTY

POGŁOWIE KRÓW OCENIANYCH

KETOZA W RW

WYNIKI OWUB 

PUBLIKACJE

CENNIKI

KONTAKT
ARCHIWUM

OCENA TYPU I BUDOWY BYDŁA

ZADANIA

METODY OCENY

CENNIK

PUBLIKACJE

KONTAKT
ARCHIWUM

HODOWLA BYDŁA

ZADANIA

REGULAMIN

PROGRAMY HODOWLANE

LISTY BUHAJÓW I KRÓW
PROCEDURY

CENNIKI

DOKUMENTY

PUBLIKACJE
PORADNIKI

KONTAKT - BIURA

KONTAKT - SELEKCJONERZY
ARCHIWUM

DORADZTWO

DORADZTWO ŻYWIENIOWE

LABORATORIA PASZOWE

PROGRAM DO KOJARZEŃ DoKo

CROSS-COMPLIANCE

DORADCY ROLNICZY

DORADCY ŻYWIENIOWI

PUBLIKACJE

LABORATORIA

ZADANIA

KONTAKT

SYSTEM SYMLEK

POŁĄCZENIE

DOKUMENTACJA

WYSTAWY 

HARMONOGRAM

UCZESTNICZYLISMY
PRZYGOTOWANIE BYDŁA
ARCHIWUM

OFERTY  

CZŁONKOWSKIE

PARTNERSKIE

AUKCJE

OGŁOSZENIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

PRZETARGI

OFERTY PRACY

ARCHIWUM

WYDARZENIA

DOKUMENTY

PUBLIKACJE

LINKI

POLSKA FEDERACJA Sp. z o.o.

 

CZYM JEST OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA

 

OCENA UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ BYDŁA RAS MLECZNYCH OBEJMUJE:

 

 •  

określenie wydajności mlecznej w laktacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych próbnych udojów,

 •  

ustalanie zawartości suchej masy mleka oraz zawartości tłuszczu, białka i laktozy w łącznej próbie mleka, pobranej z każdego doju w ramach próbnego udoju,

 •  

obliczanie wydajności tłuszczu, białka i laktozy w laktacji, na podstawie określonej wydajności mlecznej oraz ustalonej w kolejnych próbnych udojach zawartości tłuszczu, białka i laktozy,

 •  

określenie liczby komórek somatycznych (LKS) będących wskaźnikiem zdrowotności wymienia,

 •  

określenie zawartości mocznika w mleku wskazującego na jakość stosowanego żywienia,

 •  

określenie użytkowości rozpłodowej poprzez rejestrację min. pokryć, wycieleń lub poronień, płci i liczby urodzonych cieląt oraz okresów miedzyciażowych i miedzywycieleniowych u krów ocenianych,

 •  

ocenę cech funkcjonalnych poprzez gromadzenie informacji na temat temperamentu zwierzęcia i szybkości oddawania mleka,

 •  

rejestrację pochodzenia bydła w systemie informatycznym,

 •  

prowadzenie dokumentacji hodowlanej tj. dokumentów zawierających informacje o zwierzęciu, jego przodkach i potomstwie oraz dane na temat jego wartości hodowlanej i użytkowej.

 

WYMIERNE KORZYŚCI PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MLECZNYCH:

 

 

 

 •  

Pełna informacja na temat wyników indywidualnej wydajności mlecznej poszczególnych krów w stadzie, dane w układzie próbny udój, laktacja, rok udostępniana na bieżąco hodowcom w postaci dziesięciu różnych raportów wynikowych. Hodowca ma możliwość wyboru rodzaju raportu i częstotliwości jego wydruku. Dwa z raportów tj. RW-1 i RW-2 dostarczane są hodowcom obligatoryjnie, dla każdego ocenianego stada w ramach opłaty za ocenę. Pozostałe raporty zainteresowani hodowcy otrzymują odpłatnie – cena zgodna z obowiązującym cennikiem PFHBiPM.

 •  

Wysoki poziom usług zootechnicznych i laboratoryjnych oraz stały merytoryczny nadzór nad prawidłowością wykonywanej pracy terenowej, stanowiący gwarancję jakości i poprawności wyników prowadzonej w stadzie oceny wartości użytkowej. Laboratoria PFHBiPM świadczą usługi zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania – norma PN-EN-ISO/IEC-17025 poświadczonym przez Polskie Centrum Akredytacji.

 •  

Nowoczesne i profesjonalne zarządzania stadem w zakresie:

 

 •  

oceny walorów genetycznych zwierząt, pozwalającej prowadzić efektywną pracę hodowlaną i odpowiednią selekcję, a tym samym doskonalenie stada poprzez poprawę cech użytkowych i pokrojowych,

 

 •  

planowania właściwych kojarzeń, brakowania i remontu stada,

 

 •  

programowania optymalnego żywienia zwierząt,

 

 •  

poprawy ilości i jakości produkowanego mleka, a tym samym jego rentowności,

 

 •  

określania kosztów produkcji mleka i dokonywania oceny ekonomicznej stada.

 •  

Uczestnictwo w realizacji Krajowych Programów Hodowlanych.

 •  

Zwierzęta wpisane do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych.

 •  

Uczestnictwo w wojewódzkich, regionalnych lub krajowych pokazach i wystawach hodowlanych dających możliwość prezentacji posiadanych zwierząt oraz promocji własnego gospodarstwa.

 •  

W przypadku sprzedaży - aspekt ekonomiczny w postaci dobrej ceny za wartościowy materiał hodowlany.

     

ZAKRES I METODYKA PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MLECZNEGO

I MIĘSNO-MLECZNEGO PRZEZ POLSKĄ FEDERACJĘ HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

W WARSZAWIE

ZOBACZ DOKUMENT PDF klikając TUTAJ

 

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka     ul. Żurawia 22  00-515 Warszawa  tel.  0-22 502 33 43, fax 0-22 502 33 44