Dodaj do ulubionych

 Ustaw jako stronę startową

 

 

ENGLISH VERSION

PFHBIPM 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE ZADANIA

WŁADZE STATUTOWE

DYREKCJA

STRUKTURA

ZWIĄZKI REGIONALNE

WŁADZE

KONTAKT

KONTAKT

BIURO W WARSZAWIE

BIURA TERENOWE

MAPA BIUR

PYTANIA

OCENA WARTOŚCI
UŻYTKOWEJ BYDŁA

CZYM JEST OWUB

ZADANIA

METODY OCENY

AKTY PRAWNE

PRAWA I OBOWIĄZKI

DOKUMENTY

POGŁOWIE KRÓW OCENIANYCH

KETOZA W RW

WYNIKI OWUB 

PUBLIKACJE

CENNIKI

KONTAKT
ARCHIWUM

OCENA TYPU I BUDOWY BYDŁA

ZADANIA

METODY OCENY

CENNIK

PUBLIKACJE

KONTAKT
ARCHIWUM

HODOWLA BYDŁA

ZADANIA

REGULAMIN

PROGRAMY HODOWLANE

LISTY BUHAJÓW I KRÓW
PROCEDURY

CENNIKI

DOKUMENTY

PUBLIKACJE
PORADNIKI

KONTAKT - BIURA

KONTAKT - SELEKCJONERZY
ARCHIWUM

DORADZTWO

DORADZTWO ŻYWIENIOWE

LABORATORIA PASZOWE

PROGRAM DO KOJARZEŃ DoKo

CROSS-COMPLIANCE

DORADCY ROLNICZY

DORADCY ŻYWIENIOWI

PUBLIKACJE

LABORATORIA

ZADANIA

KONTAKT

SYSTEM SYMLEK

POŁĄCZENIE

DOKUMENTACJA

WYSTAWY 

HARMONOGRAM

UCZESTNICZYLISMY
PRZYGOTOWANIE BYDŁA
ARCHIWUM

OFERTY  

CZŁONKOWSKIE

PARTNERSKIE

AUKCJE

OGŁOSZENIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

PRZETARGI

OFERTY PRACY

ARCHIWUM

WYDARZENIA

DOKUMENTY

PUBLIKACJE

LINKI

POLSKA FEDERACJA Sp. z o.o.

 

PFHBIPM - AKTUALNOŚCI

 

OCENA ZAGROŻENIA SUBKLINICZNĄ KETOZĄ
– NOWA USŁUGA W STADACH OBJĘTYCH KONTROLĄ UŻYTKOWOŚCI

 

Ketoza jest chorobą metaboliczną, polegająca na zaburzeniu przemiany energii u krów mlecznych. Przejawia się ona podwyższonym poziomem tak zwanych ciał ketonowych we krwi i innych płynach ustrojowych krów, dotkniętych tym schorzeniem. Szczególnie kosztowna jest niediagnozowana postać ketozy, czyli subkliniczna ketoza. Straty powodowane przez tę postać ketozy, wynikające z obniżenia wydajności, pogorszenia płodności i zdrowotności krów oraz zwiększonego brakowania, szacowane są w polskich warunkach na kilkaset (do ponad tysiąca) złotych, w przeliczeniu na jedno chorujące zwierzę!

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Podstawą dla proponowanej usługi są zmiany składu chemicznego mleka, jakie stwierdza się u krów dotkniętych subkliniczną ketozą. U chorej krowy wzrasta w mleku zawartość kwasu beta-hydroksymasłowego i acetonu. Ponadto obniża się zawartość białka i laktozy, a wzrasta zawartość tłuszczu. W rezultacie rośnie w mleku stosunek tłuszczu do białka. Analiza składu chemicznego próbek mleka, pobieranych w trakcie próbnego doju, umożliwia wskazanie krów chorych na subkliniczną ketozę.  Wyniki oceny są prezentowane zarówno w odniesieniu do poszczególnych krów, jak i dla całego stada.

 

Informacja o krowach podejrzanych o subkliniczną ketozę

Ponieważ ketoza występuje głównie w pierwszych tygodniach laktacji, oceniane pod kątem występowania tej choroby są tylko zwierzęta w okresie od 5 do 60 dnia po wycieleniu. Krowy, u których skład mleka uzasadnia przypuszczenie, że były one chore, będą zaznaczane  w raporcie wynikowym RW-2 za pomocą symbolu „K!”.

 Jeśli chcesz obejrzeć przykład raportu RW-2

 

Wskazywanie stad zagrożonych subkliniczną ketozą

W oparciu o liczbę krów, które zidentyfikowano jako podejrzane o subkliniczną ketozę (i oznaczono symbolem K! ), oceniane będzie zagrożenie stada.

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej

W przypadku, gdy przypuszczalna frekwencja subklinicznej ketozy w stadzie (czyli udział krów, u których wystąpiło to schorzenie)  przekroczy 10%, w raporcie wynikowym RW-1 ukazywał się będzie komunikat o treści – „UWAGA: stado zagrożone subkliniczną ketozą”. Podobnie, jeśli przypuszczalna frekwencja ketozy przekroczy 20%, w RW-1 ukaże się komunikat „UWAGA: stado silnie zagrożone subkliniczną ketozą”

 Jeśli chcesz obejrzeć  przykład raportu RW-1

Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące występowania subklinicznej ketozy w danym stadzie, będą podawane w nowym raporcie wynikowym (RW-11). Począwszy od kwietnia 2013 roku raport ten będzie dostępny dla każdego hodowcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu „Hodowca online” (www.pfhb.pl/hodowca_online).

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej o informacjach dostępnych w RW-11

 

Jak wykorzystać dostarczane informacje?

Jeśli Hodowca stwierdzi, że subkliniczna ketoza stanowi w jego stadzie problem, ale przyczyny tego stanu rzeczy nie są dla niego oczywiste (lub nie bardzo wie, jak je usunąć), powinien zwrócić się do doradcy żywieniowego lub lekarza weterynarii. Źródłem problemów z subkliniczną ketozą prawie zawsze jest żywienie, a skuteczną terapią jest zwykle zmiana sposobu żywienia krów i jałówek!

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej

 

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka     ul. Żurawia 22  00-515 Warszawa  tel.  0-22 502 33 43, fax 0-22 502 33 44